kuvataidekurssit

LUKION KUVATAITEEN OPETUS

Lukio< LUKIO
Pedanet Kurssirakenne Opetustilat Diplomi KUVISLINJA KUVATAITEEN KURSSIT Alkuunalkuun
peruskurssi muotoilu grafsu pima nykytaide 3D video keramiikka taidegrafiikka maalaus valokuva

 

LUKION
KUVATAIDEOPETUKSEN TAVOITTEET
K
uvataiteen kurssitarjonta on suunniteltu siten, että se koskettaa mahdollisimman
laajasti visuaalisen kulttuurin eri alueita,
joihin kuuluvat mm. arkkitehtuuri, muotoilu, viestintä ja vapaa kuvataide.
Kuvataideopintojen tavoitteena on antaa perusvalmiudet kulttuurialan
jatko-opintoihin, tarjota opiskelijalle
mahdollisuus luovaan toimintaan ja oman
persoonallisen ilmaisun kehittämiseen.
Tavoitteena on myös evästää opiskelijaa
taiteen ja visuaalisen viestinnän sekä
rakennetun ympäristön arviointiin ja
tulkintaan
.

Kuvissivuja päivitetty 6.1.2012

KURSSISUORITUKSET

Lukion opiskelijan on suoritettava kolme taidekurssia, jotka ovat 1 kuvataidetta ja1 musiikkia ja lisäksi yksi vaihtoehtoinen kurssi joko kuvataidetta tai musiikkia

Kuvataiteen ykköskurssi (peruskurssi) on kaikille pakollinen kurssi. Musiikin kanssa vaihtoehtoisia valtakunnallisia kursseja ovat kurssit 2-5.

Lisäksi on mahdollista ottaa koulukohtaisia kuvataiteen kursseja (kurssit 6-11) ja eri vuosina tarjottavia soveltavia kursseja (ns. YTK-kurssit). Huom! Soveltavat ja koulukohtaiset kurssit eivät korvaa valtakunnallisia vaihtoehtoisia pakollisia taidekursseja!

Vapaaehtoinen kuvataiteen lukiodiplomi suoritetaan lukujärjestyksen ulkopuolella, mutta valvotusti koulun tiloissa.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun opinnot, jotka on suoritettu lukio-opintojen ohessa ja Järvenpään Opiston kuvataidekurssit, mikäli niiden laajuus vastaa lukiokursseja, voidaan lukea sovaltavina kursseina lukion kuvataiteen suorituksiksi.

 

alkuun